Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Transport zwierząt - wysokie temperatury

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami powietrza w okresie letnim oraz mając na względzie narażenie transportowanych zwierząt na działanie wysokich temperatur w czasie przewozu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu, zwraca uwagę na podejmowanie działań w celu ochrony zwierząt podczas ich transportu

W przypadku wykonywania długotrwałego transportu zwierząt (tj. transportu trwającego powyżej 8 godzin):
•Jeżeli prognozowana temperatura powietrza może przekraczać 30°C na całej długości planowanej trasy, zaleca się, aby nie zatwierdzać dzienników podróży, jak również nie wystawiać świadectw zdrowia. Transport zwierząt powinien otrzymać zatwierdzenie w momencie, gdy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza;
• W przypadku, gdy długotrwały transport zwierząt zostanie zatwierdzony, a temperatura powietrza wynosi powyżej 30°C, należy przeprowadzić niezwłocznie kontrolę dokumentacji transportowej po zakończeniu podróży. W szczególności: przeprowadzić analizę danych dotyczących rzeczywistego czasu trwania podroży względem planowania; zweryfikować dane zarejestrowane przez systemy pomiaru temperatur odnotowanych w środku transportu. W przypadku, gdy analiza kontroli dokumentacji zakończy się wynikiem negatywnym, należy podjąć działania zapobiegających występowaniu takich zdarzeń w przyszłości;
• W ramach kontroli środków transportu należy sprawdzać przed każdym załadunkiem zwierząt, czy system wentylacji i system pojenia działają poprawnie oraz czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody na całą długość trasy. Urzędowy Lekarz Weterynarii musi zweryfikować, czy przewoźnik planuje uzupełniać zbiornik wody, gdzie zamierza tego dokonać i czy odpowiednia adnotacja została wprowadzona do sekcji I dziennika podróży. Ponadto, należy zweryfikować plany awaryjne pod względem czynności, które należy podjąć w przypadku występowania wysokich temperatur.
• Ponadto w miejscu załadunku lub punkcie kontroli, należy zwrócić uwagę na kontrolę stanu zwierząt przeznaczonych do transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę czy zwierzęta nie są odwodnione; czy nie mają trudności z oddychaniem lub duszności; czy nie występują objawy uszkodzenia układu ruchu i trudności z utrzymaniem równowagi. Wszelkiego rodzaju zranienia lub występujące patologie u zwierząt są podstawą do wykluczenia zwierzęcia z transportu.


W przypadku wykonywania krótkotrwałego transportu zwierząt (tj. transportu trwającego do 8 godzin)
W zakresie krótkotrwałych transportów handlowych zwierząt do 8 godzin, jeżeli przesyłkom zwierząt towarzyszy świadectwo zdrowia, zaleca się wystawienie świadectw zdrowia po dokonaniu analizy sytuacji bieżącej uwzględniającej prognozy temperatur, długość trwania planowanego transportu oraz ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do środka transportu.


Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu przekazuję materiały dotyczące stosowania dobrych praktyk w transporcie zwierząt. Przedmiotowe materiały znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem:

 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat

Metadane

Data publikacji : 17.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Żarnecki Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony

do góry