Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Higiena żywności

Druki i formularze - Higiena żywności
Symbol Czego dotyczy

Obowiązuje
od

Pobierz
PIW.284 Wniosek o przeprowadzenie badania mięsa przeznaczonego na użytek własny (badanie poubojowe) 28.03.2019 Word :: PDF
PIW.294 Wniosek o świadectwo kwalifikacji 29.05.2020 Word :: PDF
PIW.407 Wniosek o zatwierdzenie 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.408 Wniosek o wpis sprzedaż bezpośrednia 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.409 Wniosek o wpis pośrednictwo 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.410 Wniosek o wpis transport 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.411 Wniosek o wpis działalność rejestrowana inna 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.285 Wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju poza rzeźnią (ubój na użytek własny) 08.04.2019 Word :: PDF
PIW.412 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną (RHD) 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.280 Zgłoszenie wysyłki wymagającej potwierdzenia dokumentów 04.03.2019 Word :: PDF
PIW.041 Zgłoszenie eksportowe 18.05.2017 PDF
PIW.426 Wniosek o zatwierdzenie projektu 11.10.2023 Word :: PDF
PIW.427 Wniosek o zatwierdzenie zmiany projektu 11.10.2023 Word :: PDF
PIW.369 Wniosek o zaświadczenie w gospodarstwie mleczarskim 01.02.2023 Word :: PDF
PIW.373 Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu 01.02.2023 Word :: PDF
PIW.160 Wniosek o przywrócenie dostaw mleka 13.01.2016 Word :: PDF
PIW.047 Wniosek o kontrolę w gospodarstwie mleczarskim 13.01.2016 Word :: PDF
PIW.048 Wniosek o kontrolę środka transportu 13.01.2016 Word :: PDF
PIW.415 Wniosek o nadanie uprawnień eksportowych 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.383 Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt na użytek własny 01.02.2023 PDF
PIW.106 Dokument zawierający informacje na temat łańcucha żywnościowego zwierząt 24.08.2016 Word :: PDF
PIW.417 Wniosek o wpis do rejestru - fermy jaj konsumpcyjnych 29.06.2023 Word ::
PIW.418 Oświadczenie o zmianie danych 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.416 Wniosek o kwalifikację do eksportu 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.419 Oświadczenie potwierdzające utrzymywanie pszczół 29.06.2023 Word :: PDF
PIW.420 Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej lub rejestrującej zakład 13.07.2023 Word :: PDF

 

Opłata skarbowa

Opłaty skarbowej za decyzje (10,00 PLN), zaświadczenia (17,00 PLN) i duplikaty decyzji (5,00 PLN za każdą stronę) można dokonywać:

  • osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
  • przelewem na konto Urządu Miejskiego w Kaliszu,

w tytule podając „opłata skarbowa”

Numer konta: 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Druki i formularze można pobrać poprzez kliknięcie na daną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybranie "Zapisz element docelowy jako..."

Mogą one być dostępne w następujących formatach:
- PDF - Acrobat Reader File (darmowy Acrobat Reader)
- ODF - Open Document File (darmowy LibreOffice)
- DOC lub DOCX - Microsoft Word File (darmowy MS Word Viewer)
- XLS lub XLSX - Microsoft Excel (darmowy MS Excel Viewer)
- PPS lub PPSX - Prezezntacja MS PowerPoint (darmowy MS PowerPoint Viewerz)
i mogą być w postaci archiwów rar lub zip (darmowy archiwizator 7-zip)

Metadane

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 11.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Widłak-Żarnecka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała
Osoba modyfikująca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony

do góry