Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Druki i formularze

Opłata skarbowa

Opłaty skarbowej za decyzje (10,00 PLN), zaświadczenia (17,00 PLN) i duplikaty decyzji (5,00 PLN za każdą stronę) można dokonywać:

  • osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
  • przelewem na konto Urządu Miejskiego w Kaliszu,

w tytule podając „opłata skarbowa”

Numer konta: 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Druki i formularze można pobrać poprzez kliknięcie na daną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybranie "Zapisz element docelowy jako..."

Mogą one być dostępne w następujących formatach:
- PDF - Acrobat Reader File (darmowy Acrobat Reader)
- ODF - Open Document File (darmowy LibreOffice)
- DOC lub DOCX - Microsoft Word File (darmowy MS Word Viewer)
- XLS lub XLSX - Microsoft Excel (darmowy MS Excel Viewer)
- PPS lub PPSX - Prezezntacja MS PowerPoint (darmowy MS PowerPoint Viewerz)
i mogą być w postaci archiwów rar lub zip (darmowy archiwizator 7-zip)

do góry