Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Współadministratorami danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii są:

 • w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),
 • w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl , tel: (48) 618689347),
 • w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu (adres siedziby: ul. Warszawska 63 B, 62-800 Kalisz, kontakt: sekretariat@piwkalisz.pl, tel. (48) 7672659), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.


Inspektor Ochrony Danych

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu Inspektorem Ochrony Danych jest

Artur Trzęsała

Kontakt: inspektorochronydanych@piwkalisz.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są:
  a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 226231717, 226232089),
  b) w ramach zadań realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu jest Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, kontakt: sekretariat@wiw.poznan.pl , tel: (48) 618689347),
  c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu (adres siedziby: ul. Warszawska 63 B, 62-800 Kalisz, kontakt: sekretariat@piwkalisz.pl, tel. (48) 7672659), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
 2. W sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. (48) 226232481,
  b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu: iod@wiw.poznan.pl, tel. (48) 618684748,
  c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kaliszu: inspektorochronydanych@piwkalisz.pl, tel. (48) 7672659.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany prawem oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez okres określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej.
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Metadane

Data publikacji : 20.06.2018
Data modyfikacji : 08.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Trzęsała
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała
Osoba modyfikująca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony

do góry