Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

https://bip.piwkalisz.pl/pik/aktualnosci/10146,Dokument-przewozowy-dla-swin.html
15.07.2024, 22:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dokument przewozowy dla świń

Uwaga hodowco trzody chlewnej – dokument przewozowy dla świń!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429(1) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(3), zakłady w których utrzymuje się: świnie, owce, kozy, zwierzęta jeleniowate i wielbłądowate, zapewniają, aby w przypadku przemieszczania w obrębie terytorium danego państwa członkowskiego tych zwierząt utrzymywanych z zakładu, w którym są utrzymywane, towarzyszył im poprawnie wypełniony dokument dotyczący przemieszczenia, o którym mowa w art. 113 lit. b, art. 115 lit. b i art. 117 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/429(1).

Dokument przemieszczenia dla świń, zgodnie z art. 57 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/2035(2) z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych, musi zawierać:
1) informacje, które mają być przechowywane w komputerowej bazie danych:
•    numer siedziby stada z której przemieszczane są zwierzęta;
•    datę wyjazdu z siedziby stada;
•    numer siedziby stada, do której przemieszczane są zwierzęta;
•    łączną liczbę przemieszczanych zwierząt;
2) weterynaryjny numer identyfikacyjny przewoźnika
3) numer rejestracyjny środka transportu.

Mając na uwadze powyższe, obecnie przesyłki świń muszą być zaopatrywane jednocześnie w dokument dotyczący przemieszczenia, podpisany przez posiadacza zwierząt, który służy do identyfikacji i śledzenia zwierząt oraz w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia, który potwierdza spełnienie wymogów zdrowotnych tych zwierząt.

Wzór dokumentu przemieszczenia dla świń w rozumieniu art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals


Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm. );
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych (Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 115, z późn. zm.);
(3) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2727).

 

Metadane

Data publikacji : 31.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Żarnecki
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony