RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Informacje o drobiu


12.05.2021

Nowy druk - Wniosek o zgodę na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa - Word :: PDF


21.04.2021

Wniosek o wydanie kopii wyniku badania urzędowego - PDF :: Word

Wniosek o odszkodowanie lub zapomogę na zwierzęta - PDF :: Word


26.03.2021

Wniosek przemieszczenie (wysyłkę) jaj wylęgowych, piskląt jednodniowych lub drobiu - Word :: PDF


26.03.2021

Rozporządzenie nr 4/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - PDF


22.03.2021

Rozporządzenie nr 3/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - PDF


16.03.2021

Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - PDF


10.03.2021

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - PDF


10.03.2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje o wystąpieniu pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), stwierdzonego w gospodarstwie utrzymującym kaczki rzeźne w miejscowości Szkurłaty, w gminie Żelazków.

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/grypa-ptakow

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


12.09.2017

W ramach zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ptasiej grypy hodowcy drobiu, stosownie do rodzaju gospodarstwa, powinni:

 • zabezpieczyć słomę przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
 • dokonywać regularnego przeglądu wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń, np. odchodami dzikich ptaków;
 • eliminować wszelkie nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
 • powstrzymywać się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczyć istniejące przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Przypomina się, że obecnie wszystkich hodowców drobiu obowiązują zasady określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w tym:

zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok/tusz dzikich lub łownych ptaków;

nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki (oprócz ptaków w mieszkaniach),
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich oraz ich odchodami,
 • karmić i poić drób w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
 • utrzymywany jest drób,
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
 • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymywać się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje dot. liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.


Należy zawiadomić niezwłocznie lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia objawów:
zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki.


31.08.2015

Obowiązki hodowców kur reprodukcyjnych- opracowanie - pobierz
Obowiązki hodowców kur niosek- opracowanie - pobierz


18.08.2015

Materiały szkoleniowe dla:

 • hodowców brojlerów i indyków - pobierz
 • hodowców kaczek i gęsi - pobierz
 • hodowców kur nieśnych i reprodukcyjnych - pobierz

18.09.2012

Europejski przewodnik dla przemysłu drobiarskiego

Przewodnik dobrych praktyk higienicznych w celu zapobiegania i zwalczania chorobotwórczych drobnoustrojów, ze szczególnym uwzględnieniem Salmonelli u kurcząt rzeźnych gatunku Gallus gallus (brojlerów) – na fermach drobiu oraz podczas wyłapywania, załadunku i transportu. - pobierz

[źródło: www.wetgiw.gov.pl]


08.06.2010

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej - pobierzOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 12.05.2021
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 448